Snöskottning Stockholm

Snöskottning från kvalitetssäkrad personal

Snöskottning

Vi hjälper dig som fastighetsägare med snöskottning av tak i Stockholm.

Ansvaret för att taket på en fastighet skottas faller helt och hållet på Fastighetsägaren. Detta regleras i ordningslagen (1993:1617) 3 kap, 3 §, andra stycket. "Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar."

Hos oss får du trygg och säker snöskottning i Stockholm. För fastighetsägaren är det viktigt att ett avtal finns på plats under vintersäsongen och är således en väl investerad tjänst för att förebygga att personskador tillika skador på fastigheten och övrig egendom ej inträffar.

Snöröjning i Stockholm

För att inte riskera några skador på taken när vi skottar använder vi oss av verktyg och material särskilt utformade för snöskottning i form av plastspadar och gummiklubbor. Vi har kapacitet att täcka alla typer av behov, oavsett storlek på byggnaden som behöver röjas från snö. Vårt team består av ett positivt gäng med lång erfarenhet av takskottning under en effektiv och engagerad ledning.

Som en del av vår snöröjningstjänst besiktigar vi regelbundet din fastighet för att kontrollera att taksäkerheten uppfylls och att inga skador uppkommit. Vi planerar vårt arbete baserat på bland annat väderprognoser, snömängd, temperaturer och fastighetens unika behov. Vi kan även rekommendera och montera extra snörasskydd på fastigheter där vi ser att det finns behov. Detta görs givetvis för att minimera risker och för att minska behovet av arbetsinsats och andra kostnader för dig som fastighetsägare.

säker snöskottning

Vi erbjuder trygg snöskottning

När du anlitar oss för snöskottning kan du vara trygg. Våra snöröjare är licensierade enligt ”Skotta säkert” och finns dessutom med på listan över certifierade snöskottare. Vi kan allt om hur snöskottning ska utföras utan risk för skador och olyckor. Vi har erforderliga försäkringar för vår personal och skador på egendom. Självklart har vi också licens för snöskottning.

Om du har några andra frågor eller vill ha en kostnadsfri offert på snöskottning, vänligen kontakta oss. Vi är verksamma i hela Stockholm.

Kontakta oss redan idag för mer information om våra tjänster eller offert